Sửa đổi Luật đất đai, nhà ở: Thủ tướng Phạm Minh Chính nói gì?

Sửa đổi Luật đất đai, nhà ở 1

Tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến về việc sửa đổi Luật đất đai và Luật nhà ở. Theo đó, việc sửa đổi sẽ hướng đến việc cắt giảm tối đa thủ tục rườm rà nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp thuận lợi trong việc sử dụng và giao dịch nhà đất.

Định hướng sửa đổi Luật đất đai, nhà ở

Về dự án Luật Đất đai sửa đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là dự luật rất quan trọng, phạm vi điều chỉnh rộng, đối tượng nhiều, nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, tác động lớn đến đời sống người dân và phát triển kinh tế – xã hội. Vì thế các cơ quan cần nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến nhân dân, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 18 và Hiến pháp, tình hình thực tế.

Theo Thủ tướng, cần tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc các vấn đề tiếp thu theo tinh thần không cầu toàn, không nóng vội, tôn trọng thực tiễn khách quan để luật hóa các vấn đề đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh hiệu quả. Các vấn đề mới, còn nhiều ý kiến cần tiếp tục nghiên cứu, có thể thí điểm để đánh giá tổng kết, mở rộng dần. Các vấn đề giải trình cần có căn cứ xác đáng, lập luận thuyết phục.

Nội dung còn ý kiến khác nhau cần được phân tích rõ ưu, nhược điểm của từng phương án trình, thể hiện rõ quan điểm. Thủ tướng nhắc lại, Việt Nam đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi nên các chính sách phải có bước đi, lộ trình phù hợp, “tránh giật cục, chuyển trạng thái đột ngột”.

Dự thảo luật cần theo nguyên tắc phát huy tối đa nguồn lực về cơ chế, chính sách đất đai để thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển; hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; có công cụ kiểm tra, giám sát, tránh bị lợi dụng và tham nhũng.

Cùng với cắt giảm tối đa thủ tục rườm rà, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giao dịch đất đai, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực này, gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. “Việc tiếp thu, chỉnh lý các quy định cần tham khảo, vận dụng có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với đặc điểm, điều kiện, đặc thù của đất nước”, Thủ tướng nói và lưu ý tiếp tục rà soát với các luật liên quan để không có khoảng trống pháp lý.

Sửa đổi Luật đất đai, nhà ở 2

Luật đất đai sẽ được bổ sung, sửa đổi ra sao?

Sau khi tiếp thu ý kiến nhân dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần thứ 5, trong đó nội dung quan trọng nhất là:

  • Bỏ khung giá đất của Chính phủ, giao địa phương quy định bảng giá đất hàng năm. Giá đất được xác định theo giá thị trường.
  • Quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
  • Người có đất bị thu hồi sẽ được chọn nơi tái định cư với điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi cũ.

Theo kế hoạch, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sẽ được Chính phủ trình xin ý kiến Quốc hội lần 2 tại kỳ họp thứ 5 (khai mạc tháng 5) và xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm 2023.

Về dự án Luật Nhà ở sửa đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị nghiên cứu nghiêm túc, cẩn thận nội dung quan trọng, nhạy cảm, ảnh hưởng sâu rộng đến người dân và xã hội. Bộ Xây dựng, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu, giải trình đảm bảo chất lượng, tiến độ. Nhà ở xã hội, nhà công nhân cần được khuyến khích phát triển.

Dự kiến Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp vào tháng 5.

Việc sửa đổi Luật đất đai, nhà ở đang có những tác động tích cực đến thị trường nhà đất cả nước. Giới chuyên gia dự báo thị trường BĐS sẽ hồi phục vào quý II/2023, với nguồn cung bất động sản đa dạng và lượng giao dịch tăng lên. Điển hình, dự án Phúc An Asuka (An Giang) đem đến thị trường hơn 700 sản phẩm, The Diamond City (Long An) với hơn 600 sản phẩm,… và hàng loạt sản phẩm của các dự án bất động sản khác đã và đang ra mắt trong năm 2023.

Sau khi dự thảo sửa đổi Luật đất đai và nhà ở được hiện thực hóa, dự đoán thị trường nhà đất sẽ còn sôi động hơn nữa. Bởi vì các vướng mắc và rào cản đã không còn, người mua và doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc mua bán, sử dụng bất động sản.