Các khoản phí sang tên sổ đỏ và lưu ý cần biết [Quy đinh mới nhất 2023]

phí sang tên sổ đỏ

Phí sang tên sổ đỏ là khoản phí bắt buộc với những người có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Vậy, khoản phí này bao gồm những hạng mục gì? Theo quy định nào? 

Sổ đỏ là giấy tờ pháp lý quan trọng thể hiện quyền sở hữu và sử dụng nhà đất của người đứng tên. Các thủ tục, quy định liên quan đến sổ đỏ luôn được người dân đặc biệt quan tâm. Ngoài thủ tục sang tên sổ đỏ, thời hạn sổ đỏ, gia hạn sổ đỏ thì phí sang tên sổ đỏ là nội dung quan trọng phải biết khi thực hiện mua bán/cho tặng/thừa kế nhà đất.

Các khoản phí sang tên sổ đỏ phải nộp

Khi có nhu cầu sang tên quyền sử dụng đến cho người khác, người sang tên phải chịu các khoản phí sang tên sổ đỏ theo quy định của Pháp luật bao gồm:

Lệ phí trước bạ

Khoản 1 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà đất là 05.%. Các quy định về việc khai, nộp lệ phí trước bạ được thể hiện tại điều 11 Nghị định này như sau:

Các cá nhân, tổ chức phải thực hiện nộp lệ phí trước bạ theo quy định về quản lý thuế khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản với cơ quan nhà nước.

Dữ liệu nộp lệ phí trước bạ qua kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ có giá trị như chứng từ bản giấy để các cơ quan tổ chức có thẩm quyền khác đã kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia truy cập, khai thác dữ liệu để phục vụ công tác hành chính liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

phí sang tên sổ đỏ

Phí thẩm định sổ đỏ

Phí thẩm định sổ đỏ là khoản thu đối với việc thẩm định hồ sơ các điều kiện cần và đủ để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và các tài sản gắn liền trên đất theo quy định của Pháp luật.

Việc thẩm định hồ sơ và thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện. 

Các căn cứ và nguyên tắc về mức thu các khoản phí, lệ phí thẩm định sổ đỏ được quy định rõ tại khoản 1 Điều 22 Luật phí và lệ phí 2015 như sau:

Nguyên tắc xác định mức thu phí, lệ phí phải đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Luật phí và lệ phí.

Căn cứ xây dựng các khoản phí, lệ phí bao gồm:

 • Căn cứ vào mức thu phí, lệ phí hiện hay để làm cơ sở cho mức thu phí thẩm định.
 • Mức thu phí phải phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của từng địa phương, nơi phát sinh các hoạt động cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí.

Phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mức lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC như sau:

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản gắn liền trên đất bao gồm:

 • Phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và các tài sản gắn lên trên đất.
 • Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.
 • Phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.
 • Lệ phí cho trích lục bản đồ địa chính và văn bản.
 • Phí cho số liệu hồ sơ địa chính.

Mức lệ phí thu phải đảm bảo phí thu đối với cá nhân, tổ chức thuộc thành phố trực thuộc TW, phường thuộc thành phố, thị xã thuộc tỉnh phải cao hơn các khu vực khác. Và mức thu phí đối với tổ chức phải cao hơn mức thu của hộ gia đình và cá nhân. 

Phí công chứng, chứng thực

Phí công chứng, chứng thực sẽ được tính dựa trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng giao dịch. Ví dụ: Giá trị tài sản dưới 50 triệu đồng thì mức thu chứng thực là 50 nghìn động, giá trị tài sản từ 50-100 triệu đồng thì phí công chứng là 100 nghìn động,…

Thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà, đất

Đối tượng phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà, đất là những người có nhu cầu  tặng cho, chuyển nhượng hoặc thừa kế quyền sử dụng đất. 

Mức thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:

 • Với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Mức thuế thu nhập cá nhân bằng 2% giá trị chuyển nhượng.
 • Với trường hợp tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất: Mức thuế thu nhập cá nhân bằng 10% giá đất nhân với giá trị quyền sử dụng đất.

>>> Xem thêm: Giấy phép xây dựng dự án nhà ở là gì? Quy định mới nhất phải biết

phí sang tên sổ đỏ

Lưu ý khi thực hiện sang tên sổ đỏ

Khi sang tên sổ đỏ, ngoài phí sang tên sổ đỏ bạn cần lưu ý thêm những điều sau:

Đối tượng sang tên sổ đỏ

Hiện nay chưa có một văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về đối tượng phải sang tên sổ đỏ. Nhưng khi làm hợp đồng chuyển nhượng, nghĩa vụ của các bên phải đảm bảo như sau:

 • Bên chuyển nhượng phải có nghĩa vụ chuyển quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng.
 • Bên nhận chuyển nhượng phải có nghĩa vụ thanh toán giá trị đất chuyển nhượng cho bên chuyển nhượng.

Nơi làm thủ tục sang tên sổ đỏ

Địa điểm làm thủ tục sang tên sổ đỏ được quy định tại Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

 • Văn phòng đăng ký đất đai thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.
 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
 • Bộ phận 1 cửa chuyên địa chính.

Trên đây là những thông tin đầy đủ nhất về các khoản phí sang tên sổ đỏ để các bạn tham khảo. Nếu bạn còn bất cứ câu hỏi thắc mắc gì hay có nhu cầu tìm hiểu về thị trường bất động sản An Giang, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ.

>>>> Xem thêm: Người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam được không? Điều kiện & thủ tục