Khi bán đất cần chữ ký của những ai? Các trường hợp cần biết

khi bán đất cần chữ ký của những ai

Khi bán đất cần chữ ký của những ai? Cùng theo dõi nội dung của bài viết sau để có được những thông tin mua bán an toàn và chuẩn xác nhất theo quy định của pháp luật.

Khi bán đất cần chữ ký của những ai?

Người dân khi có nhu cầu mua bán đất cần phải đáp ứng đúng và đủ các điều kiện có trong luật đất đai.

Theo Luật dân sự 2015 và Luật Đất đai 2013, đối tượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  thì sẽ có quyền định đoạt mua bán đối với đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất đai. 

  • Nếu đất đai thuộc quyền sử dụng của cá nhân nào thì cá nhân đó có quyền định đoạt quyền sử dụng đất đó.
  • Nếu đất đai thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình hay của vợ chồng. Lúc này việc định đoạt quyền sử dụng đất sẽ cần được thỏa thuận và đồng ý của các thành viên.

Về nguyên tắc có thể hiểu đơn giản là ai có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở hoặc các tài sản khác gắn liền với đất thì sẽ ký tên vào hợp đồng mua bán chuyển nhượng. Nếu trường hợp là chuyển nhượng chung có thể ủy quyền cho một người đại diện. Người này sẽ đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng mua bán.

khi bán đất cần chữ ký của những ai

Bán đất là tài sản chung của vợ chồng thì cần chữ ký của ai?

Bán đất là tài sản chung của vợ chồng thì cần chữ ký của ai? Trường hợp này đã được quy định ở Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. 

Tài sản chung của vợ chồng là gì?

Theo đó tài sản chung của hai vợ chồng tức là tài sản do người vợ, và người chồng tạo ra. Dựa trên thu nhập từ lao động, sản xuất, kinh doanh, lợi tức phát sinh từ các tài sản riêng. Cũng như các nguồn thu nhập hợp pháp khác trong thời gian bắt đầu hôn nhân. Trừ các trường hợp được quy định trong khoản 1 Điều 40 Luật Hôn nhân và Gia đình. 

Bên cạnh đó tài sản chung của vợ chồng cũng có thể là tài sản được thừa kế chung. Hoặc được chung cùng với các tài sản khác đã được vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn với đất vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung. Trừ trường hợp vợ hoặc chồng đã được thừa kế riêng, cho tặng riêng. Hoặc nhận được thông qua thủ tục giao dịch bằng tài sản riêng.

Mua bán đất  thì cần chữ ký của ai?

Theo điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình, việc mua bán đất là tài sản chung của hai vợ chồng như sau:

Việc bán đất là tài sản chung sẽ do vợ chồng tự thỏa thuận. Tuy nhiên nội dung thỏa thuận phải được ghi lại bằng văn bản do đất là tài sản bất động sản.

Chính vì vậy trong trường hợp muốn bán đất đai đã được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Lúc này giao dịch chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của cả vợ và chồng. Tức là cần phải có chữ ký đồng thuận của cả hai vợ chồng trong hợp đồng mua bán chuyển nhượng.  

Tuy nhiên trên thực tế cũng có một số trường hợp một bên ủy quyền cho bên còn lại. Đã có chứng thực và được công chứng thủ tục ủy quyền. Lúc này bên được ủy quyền sẽ tiến hành các thủ tục và đại diện ký tên vào hợp đồng mua bán chuyển nhượng.

khi bán đất cần chữ ký của những ai

Bán đất sở hữu chung của hộ gia đình cần chữ ký của ai?

Trường hợp giao dịch mua bán đất thuộc sở hữu chung của hộ gia đình. Pháp luật đã quy định cụ thể trong Điều 3 Luật đất đai 2013.

Đất sở hữu chung của hộ gia đình là gì?

Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân và quan hệ nuôi dưỡng. Được pháp luật xác nhận và chứng thực dựa theo Luật hôn nhân và gia đình 014. Hiện tại những người này đang sống chung và cùng có quyền sử dụng đất chung. Tính từ thời điểm nhà nước bàn giao đất, cho thuê đất và công nhận quyền sử dụng đất. 

Đất đai là tài sản chung của hộ gia đình là loại tài sản do các thành viên trong gia đình cùng nhau đóng góp tạo lập nên. Bên cạnh đó còn có cả những tài sản khác đã được xác lập quyền sở hữu tại Luật dân sự 2015 và các bộ luật khác.

>>>> Xem thêm: Người trên 80 tuổi có được đứng tên sổ đỏ hay không?

Bán đất sở hữu chung của hộ gia đình cần chữ ký của ai?

Như vậy việc sở hữu mua bán đất là tài sản chung sẽ được tiến hành theo phương thức thỏa thuận. Toàn bộ những thành viên trong gia đình có quyền sở hữu sẽ thỏa thuận với  nhau. Nói cách khác đó là khi bán đất có cần chữ ký của người trong hộ khẩu. Nếu không có thỏa thuận chung thì sẽ tiến hành theo quy định tại luật dân sự 2015 và Luật khác có liên quan. Trừ một số trường hợp đặc biệt được định tại Điều 213 Luật dân sự 2015.

Như vậy nếu muốn bán đất là tài sản chung của hộ gia đình. Trên hợp đồng giao dịch mua bán phải có chữ ký xác nhận của tất cả các thành viên. Hoặc có văn bản ủy quyền đã được công chứng cho một người đứng ra đại diện ký 

Nếu thành viên trong gia đình chưa đủ tuổi 18 tuổi thì người đại diện sẽ ký tên thay.

>>>> Xem quy định chi tiết: Người chưa đủ 18 tuổi có được làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất không?

Trên đây là toàn bộ nội dung về vấn đề khi bán đất cần chữ ký của những ai? Cần tìm hiểu vấn đề cha mẹ bán nhà có cần con ký tên hay không? Xem ngay ở những bài viết sau của chúng tôi.