An Giang hướng đến mức tăng trưởng kinh tế 7,5% năm 2023

An Giang hướng đến mức tăng trưởng kinh tế 7,5% năm 2023-4

An Giang là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, có dân số đông nhất vùng và là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước. Năm 2021, An Giang đã đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi trong phát triển kinh tế – xã hội, với GRDP bình quân đầu người đạt hơn 50 triệu đồng.

Để duy trì đà phát triển bền vững, An Giang đã đề ra mục tiêu cho năm 2023: An Giang hướng đến mức tăng trưởng kinh tế 7,5% năm 2023. Đây là một mục tiêu tham vọng nhưng cũng hoàn toàn khả thi, nếu An Giang tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng của mình trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, thương mại và dịch vụ.

Kinh tế An Giang phát triển mạnh mẽ

Tại hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch kinh tế – xã hội tỉnh An Giang năm 2023 diễn ra sáng 10/2, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, năm 2023, An Giang đề ra mục tiêu phấn đấu sẽ đạt tốc độ tăng trưởng GRDP tăng từ 7,0 – 7,5%.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,2 – 3,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,75 – 12,10%; khu vực dịch vụ tăng 8,60 – 9,30%; thuế sản phẩm trừ trợ giá sản phẩm tăng 4,35 – 5,10%. GRDP bình quân đầu người đạt từ 60,52 – 62,03 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư xã hội 35.951 – 37.783 tỷ đồng;

Theo đó, tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội”, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp yên tâm sinh sống và sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng đến chuyển biến về chất, tạo ra giá trị thực. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để tạo nền tảng phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ. Đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Chủ động hợp tác, liên kết vùng, phát huy thế mạnh của tỉnh. Ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất và chế biến. Thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới. Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội…

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025, với nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh như: kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2023); Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang lần thứ 2, khởi công và khánh thành nhiều công trình trọng điểm của tỉnh…

Cùng với đó, năm 2023 dự báo tình hình thế giới, trong nước vẫn còn nhiều bất ổn, xung đột chính trị tại Châu Âu, các vấn đề về cạnh tranh, khủng hoảng năng lượng, an ninh lương thực, bất ổn về thị trường tài chính,… sẽ tác động không nhỏ đến các quyết sách điều hành kinh tế của tỉnh An Giang. Do đó, quan điểm của tỉnh An Giang tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất đối với tất cả các lĩnh vực.

Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh An Giang Phạm Minh Tâm đánh giá, kết quả tình hình kinh tế – xã hội năm 2022 của tỉnh An Giang đã có nhiều khởi sắc so với cùng kỳ năm trước, tạo nên khí thế mới, động lực mới trong tăng trưởng và phát triển. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng được ban hành và triển khai hiệu quả, tác động tích cực đến sự phát triển chung của toàn tỉnh.

An Giang hướng đến mức tăng trưởng kinh tế 7,5% năm 2023-1

Trong năm 2022, An Giang có 267 doanh nghiệp và 73 đơn vị trực thuộc tái hoạt động. So với cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 20,81% (tăng 46 doanh nghiệp), số đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại tăng 69,76% (tăng 30 đơn vị trực thuộc). Có 879 doanh nghiệp và 908 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động mới, tổng số vốn đăng ký là 7.683 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp đăng ký tăng 47,23% (tương đương 282 doanh nghiệp), số vốn đăng ký mới giảm 4,14% (tương đương giảm 332 tỷ đồng).

Ngoài ra, năm 2022, tỉnh An Giang tiếp nhận 69 dự án đầu tư đăng ký mới; trong đó đã phê duyệt 11 dự án với tổng vốn đầu tư là 1.660 tỷ đồng (2 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 391 tỷ đồng; 9 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký là 1.269 tỷ đồng); chấp thuận chủ trương đầu tư để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 1 dự án với tổng vốn là 14.096 tỷ đồng,…

Ngay từ đầu năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các đơn vị, các cấp chính quyền tập trung triển khai công việc trên tinh thần tập trung cao, quyết liệt, hiệu quả; cần cụ thể hóa các Nghị quyết, chương trình hành động của từng đơn vị, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn và tinh giảm biên chế theo đúng tinh thần Nghị định 107, 108 và 120 của Chính phủ,…

Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; để bản Quy hoạch này thực sự trở thành động lực, là kim chỉ nam, phương hướng, đường lối dẫn dắt nền kinh tế của tỉnh An Giang phát triển trong chặng đường mới.

Phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2023, nhất là công tác chuẩn bị và thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung chuẩn bị tổ chức tốt Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn (dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm 2023) để xúc tiến mời gọi và thu hút đầu tư những dự án trọng điểm; tập trung triển khai toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông thoáng để các nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng đồng hành, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

An Giang xác định, nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ cho nền kinh tế, đẩy mạnh hơn nữa thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả (tập trung mặt hàng thủy sản, rau quả, trái cây,…) gắn với chương trình trọng điểm về tổ chức lại mô hình liên kết sản xuất, kinh tế hợp tác và Hợp tác xã trong nông nghiệp. Đồng thời, tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc triển khai nhanh các dự án đầu tư nông nghiệp trọng điểm, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… để ngành nông nghiệp phát triển vững chắc.

An Giang hướng đến mức tăng trưởng kinh tế 7,5% năm 2023-2

Với phương châm lấy đầu tư công dẫn dắt, An Giang đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thu hút nguồn vốn đầu tư tư nhân. Đồng thời, rà soát, xác định dự án đầu tư trọng tâm, trọng điểm thực hiện trong năm 2023, chủ động rà soát sắp xếp thứ tự ưu tiên, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải. Trong đó, ưu tiên nguồn lực chuẩn bị khởi công dự án Tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng (cao tốc Châu Đốc) (dự kiến ngày 30 tháng 6 năm 2023) – dự án giao thông chiến lược của An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh An Giang đạt 6,87%, vượt kế hoạch đề ra (5,20%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,16%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,90%; khu vực thương mại và dịch vụ tăng 8,66% so với năm 2021.

Thị trường bất động sản An Giang bứt phá nhờ kinh tế phát triển

Thị trường bất động sản An Giang là một trong những thị trường nổi bật và sôi động nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cũng là một trong những yếu tố chính góp phần vào sự bứt phá của thị trường này là kinh tế phát triển của tỉnh. An Giang có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, giao thương, du lịch, nông nghiệp và công nghiệp. Ngoài ra, tỉnh cũng đã đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế và an ninh.

Những yếu tố này đã tạo ra nhu cầu cao về nhà ở, đất nền, khu đô thị và khu dân cư cho người dân và doanh nghiệp.Đáp ứng nhu cầu này, nhiều nhà đầu tư lớn đã triển khai các dự án bất động sản quy mô và chất lượng cao tại An Giang, đặc biệt là ở hai thành phố Long Xuyên và Châu Đốc. Điều này đã làm tăng giá trị và thanh khoản của thị trường bất động sản An Giang trong những năm gần đây.

An Giang hướng đến mức tăng trưởng kinh tế 7,5% năm 2023-3

Nổi bật là dự án Phúc An Asuka là một dự án bất động sản nằm tại thành phố Châu Đốc, An Giang, do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phúc An làm chủ đầu tư. Dự án có nhiều yếu tố khiến nó là một lựa chọn đáng đầu tư. Cụ thể:

  • Vị trí đắc địa: Dự án nằm ngay trung tâm thành phố Châu Đốc, gần các tiện ích như chợ, trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí và các điểm du lịch nổi tiếng như Núi Sam, Miếu Bà Chúa Xứ, Chùa Tây An. Dự án cũng có lợi thế về giao thông khi nằm ngay trên quốc lộ 91 và gần cầu Châu Đốc – Long Xuyên.
  • Pháp lý minh bạch: Dự án có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt và giấy phép xây dựng đầy đủ. Chủ đầu tư cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và đã triển khai thành công nhiều dự án khác tại vùng ven đô TP.HCM.
  • Tiềm năng sinh lời cao: Dự án Phúc An Asuka được đánh giá là có tiềm năng sinh lời cao do nhu cầu nhà ở tại Châu Đốc ngày càng tăng cao trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung. Ngoài ra, dự án cũng thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư từ TP.HCM và các tỉnh lân cận do giá bán hợp lý và thanh khoản cao. Dự án cũng có thể mang lại thu nhập từ cho thuê hoặc kinh doanh du lịch.

Với những lý do trên, dự án Phúc An Asuka là một dự án đáng đầu tư tại Châu Đốc, An Giang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *